Chhodo Kal Ki Baatein

Chhodo Kal Ki Baatein – Keyboard Notes


Chhodo Kal Ki Baatein Keyboard Notes

For Chhodo Kal Ki Baatein Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Chhodo Kal Ki Baatein – Indian Notation (srg mpdn)

Piano Notes Tips


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Scale –  A# (or Bb)

Notes used in A# scale are N s r G m p d N

So, the piano notes used for Chhodo kal ki baatein are  G m p d N s* r*

Some notes given in bracket,
play those notes fast


Part 1

Chhodo kal ki baatein,
kal ki baat puraani

Naye daur mein likhenge
milkar nayi kahaani


N s*       r*    s*  N m~
Chhodo  kal  ki  baatein,

N   s*   r*~    N m p~
kal  ki   baat   puraani


G~~    p~    p          Gpp
Naye   dau_r_ mein  likhenge
Or
G~~   p~  (pp)       Gpp

d (NN)   dd     pm~m
milkar     nayi   kahaani
Or
NNd     pd     pm~ m


Part 2

Hum hindustani,
hum hindustani

Hum hindustani,
hum hindustani


r        G m p p~~
Hum   hindustani,

s       r G m m~~
hum   hindustani

m     mN~ pmGmpNp~
Hum  hindu_sta_ni~~~
Or
m    mN~ pmGmp~~

s       r G m m~~
hum   hindustani


Part 3

Aaj puraani zanjeeron ko
tod chuke hain

Kya dekhe us manzil ko jo
chhod chuke hain


N~   (s*s* G*) r*
Aaj    puraa_ni
Or
N~   s*  G*r*

Ns* G*      r*
zanjeeron  ko

s*    NN      r*
tod   chuke  hain


p      dN
Kya   dekhe

d    pd        N  (pN)
us  manzil   ko   jo

d~       pm      m
chhod  chuke  hain


Part 4

Notes Same as Part 3

Chaand ke dar pe
jaa pahuncha hai
aaj zamaana

Naye jagat se
hum bhi naata
jod chuke hain


N~    (s* s* G*) r*
Chaan_d_ke dar pe
Or
N~    s*   G*r*

N  s*G*          r*
jaa pahuncha hai

s*    NNr*
aaj    zamaana


p       dN     d
Naye  jagat  se

p      d     N (pN)
hum  bhi  naa_ta

d~    pm     m
jod   chuke  hain


Part 5

Naya khoon hai,
nayi umangein,
ab hai nayi jawaani


r*m*    r*s*      N
Naya   khoon   hai,

s*G*   s*Nd
nayi     umangein,

d (NN)   dd     pm~m
ab   hai   nayi   jawaani
Or
NNd     pd     pm~ m


Part 6

(Same Part 2)

Hum hindustani, hum hindustani
Hum hindustani, hum hindustani


r        G m p p~~
Hum   hindustani,

s       r G m m~~
hum   hindustani

m      mN~ pmGmpNp~
Hum  hindu_sta_ni~~~
Or
m     mN~ pmGmp~~

s       r G m m~~
hum   hindustani


Repeat Part 1

N s*       r*   s* N m~,
Chhodo kal  ki  baatein,

N   s*  r*     Nmp~
kal  ki  baat  puraani

G~~  p~    p       Gpp
Naye  daur mein  likhenge

d (NN)  dd  pm~m
milkar   nayi kahaani

r       G m p p~~, s  r G m m~~
Hum  hindustani, hum  hindustani

m    mN~ pmGmpNp~,  s  r G m m~~
Hum hindustani~~~,      hum  hindustani


Part 7

Aao mehnat ko apna
imaan banaaye

Apne haathon ko apna
bhagwaan banaaye


N s*  s*G*r*    N   s*G*
Aao   mehnat  ko  apna

r*s*~    NNr*
imaan   banaaye

pd     Nd         p   dN
Apne  haathon ko apna

pNd~        pm  m
bhagwaan banaaye


Part 8

Ram ki is dharti ko
gautam ki bhoomi ko

Sapnon se bhi pyaara
hindustan banaaye


Notes Same as Part 7

N~  (s* s* G*) r* N  s*
Ram ki is dharti ko
Or
N~  s*   G*r* N  s*

G* r*     s*   NN     r*
gautam  ki   bhoomi  ko


pd        N   d    pd
Sapnon se bhi pyaara

N~ pN d~   pm m
hindustan    banaaye


Part 9

(Same part 5)

Naya khoon hai, nayi umangein,
ab hai nayi jawaani
Hum hindustani


r*m*    r*s*     N,   s*G* s*Nd
Naya   khoon hai, nayi   umangein,

d (NN)   dd    pm~m
ab   hai  nayi   jawaani

r       G m p p~~, s   r G m m~~
Hum  hindustani,     hum   hindustani

m      mN~ pmGmpNp~, s  r G m m~~
Hum  hindu_sta_ni~~~,      hum   hindustani


Will be Updated

Har zarra hai moti, aankh uthaakar dekho
Maati mein sona hai, haath badhaakar dekho
Sone ki yeh ganga hai, chaandi ki yamuna
Chaaho to patthar pe dhaan ugaakar dekho
Naya khoon hai, nayi umangein, ab hai nayi jawaani
Hum hindustani, hum hindustani


Now, full keyboard notes for Chhodo Kal Ki Baatein

Keyboard Notes For Chhodo Kal Ki Baatein

Part 1

N s*  r*  s*  N m~  N  s*  r*~  N m p~  |  G~~  p~  p  Gpp  d (NN)  dd  pm~m
Chhodo kal ki baatein, kal ki baat puraani  |  Naye daur mein likhenge milkar nayi kahaani

Part 2

r  G m p p~~  s  r G m m~~  |  m  mN~ pmGmpNp~  s  r G m m~~
Hum hindustani, hum hindustani  |  Hum hindustani, hum hindustani

Part 3

N~  (s*s* G*) r*  Ns* G*  r*  s*  NN  r*  |  p  dN  d  pd  N  (pN)  d~  pm  m
Aaj puraani zanjeeron ko tod chuke hain  |  Kya dekhe us manzil ko jo chhod chuke hain

Part 4

N~  (s* s* G*) r*  N  s*G*  r*  s*  NNr*  |  p  dN  d  p  d  N (pN)  d~  pm  m
Chaand ke dar pe jaa pahuncha hai aaj zamaana  |  Naye jagat se hum bhi naata jod chuke hain

Part 5

r*m*  r*s*  N  s*G*  s*Nd  d (NN)  dd  pm~m
Naya khoon hai, nayi umangein, ab hai nayi jawaani

Part 6

r  G m p p~~  s  r G m m~~  |  m  mN~ pmGmpNp~  s  r G m m~~
Hum hindustani, hum hindustani  |  Hum hindustani, hum hindustani

Repeat Part 1

Part 7

N s*  s*G*r*  N  s*G*  r*s*~  NNr*  |  pd  Nd  p  dN  pNd~  pm  m
Aao mehnat ko apna imaan banaaye  |  Apne haathon ko apna bhagwaan banaaye

Part 8

N~  (s* s* G*) r* N  s*  G* r*  s*  NN  r*  |  pd  N d  pd  N~ pN d~  pm m
Ram ki is dharti ko gautam ki bhoomi ko  |  Sapnon se bhi pyaara hindustan banaaye

Part 9

r*m*  r*s*  N  s*G*  s*Nd  d (NN)  dd  pm~m
Naya khoon hai, nayi umangein, ab hai nayi jawaani

Part 6

r  G m p p~~  s  r G m m~~  |  m  mN~ pmGmpNp~  s  r G m m~~
Hum hindustani, hum hindustani  |  Hum hindustani, hum hindustani


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes